Manglende PBS

23-04-2021

Som I nok har opdaget, ser bookingsystemet anderledes ud i år. Ved overgangen til “New Look” er der desværre sket en fejl. Fejlen betyder, at sommer- og helårskontingerne ikke er blevet opkrævet via PBS, selvom de er tilmeldte. Det beklager vi (og firmaet) meget.

For at få adgang til at spille skal der betales via bookingsystemet.

Log på med den sædvanlige kode. Vælg det røde felt øverst, hvor jeres navn står.

Vælg dernæst “Kontoudtog fakturaer”

Her vælges det grønne felt “Til betaling”

Sæt flueben ved det, du vil betale og gå til betaling.