Ungdomsudvalg

Navn Mail Telefonnummer
Heine Landbo  f16heine@gmail.com   40847994
Jannie Sarvari janniesarvari@yahoo.dk   60541150
Claes Hansen nc_astorp@yahoo.dk  22361500
Anne Sofie Ravn Kr@ufoas.dk   42484010
Mai Ellegaard maiellegaard@gmail.com   51912068
 Jakob Lund lundjakob4@gmail.com  25284200

 

Ungdomsudvalget bør sammensættes af forældre som har aktive børn i KTK, hvoraf udvalgets formand bør være repræsenteret i KTK’s bestyrelse. Der tilstræbes at udvalgets medlemmer er forældre for børn i aldersgrupperne(U = under. Fx det år man fylder 10 er man u12!) U10, U12, U14, U16 og U18. Desuden bør repræsentanter fra klubbens trænerstab medvirke til planlægningsmøderne i udvalget.

Formålet med ungdomsudvalget

Ungdomsudvalgets formål bør være at igangsætte aktiviteter som er medvirkende til at udvikle den enkelte spillers færdigheder i tennis, fremme det sociale klubliv på tværs af årgangene samt tiltrække nye medlemmer til klubbens ungdomsafdeling.

FOKUSOMRÅDE

For at opfylde formålet bør udvalget opstille konkrete mål for følgende fokusområder:

  • Udvikling af ansatte trænere og uddannelse af nye trænere, samt tennisfærdigheder.
  • Igangsætning af turneringer, primært interne turneringer af social karakter, samt orientering om turneringer med særlig fokus på holdturneringer

AKTIVITETER

Følgende aktiviteter bør tilbydes i løbet af året:

  • Min. én træningslejr sommer og vinter for alle spillere.
  • Sommertennisskole i den sidste uge af sommerferien.
  • Holdturnering for juniorer
  • Andre mulige aktiviteter kunne være: tennis som skoleidræt, skoletennis-turnering (bymesterskab), pige/drenge aften, filmaften, miniturneringer på skift sammen med de omkringliggende klubber mm.