Elite- & Turneringsudvalg

 

Navn Mail
Ole Nordahl Jensen olehest@yahoo.dk
 
Jens Hastrup turnering@koldingtennis.dk

Træningsudvalget bør sammensættes af medlemmer som er aktive i KTK, forældre som har aktive børn i KTK eller trænere i KTK. Udvalgets formand bør være repræsenteret i KTK’s bestyrelse. Der tilstræbes at udvalgets medlemmer repræsenterer både senior turneringsspillere, tennisskolen og talent- elitespillere.

FORMÅL

Træningsudvalgets formål er at definere overordnede træningsprincipper i klubben, sørge for at en sæsontræningsplan bliver udarbejdet og vedligeholdt, igangsætte aktiviteter som er medvirkende til at gøre tennistræningen sjov og afvekslende, at definere krav og udviklingsmuligheder til den enkelte træner samt tiltrække nye trænerkandidater til klubben.

AKTIVITETER

Følgende aktiviteter bør tilbydes i løbet af en sommer- og vintersæson:

  • Planlægning af træning.
  • Arrangering af trænerkurser i KTK (2x/året) i samarbejde med DTF.
  • Arrangere møder med medlemmer og forældre omkring klubbens indgangsvinkel til træning og forventninger hertil.