Motionistudvalg

 Kaj Pedersen  kajannam@stofanet.dk  6160 4056
 Ole Graversen  ole_graversen@stofanet.dk  7553 4937
 Lene Hauge   lene.w.hauge@gmail.com  2048 8704
 Klaus Moth  klaus.moth@leaneco.dk  4051 5830
 Else Letort  el@kolding-gym.dk  29876656
Søren Jensen sj.doc@dadlnet.dk 22174999

Formål

Udvalgets formål er at igangsætte og følge op på motionistaktiviteter samt tiltrække nye motionister til Kolding Tennis Klub.

Aktiviteter

Følgende aktiviteter bør tilbydes i løbet af året:

  • Arrangerer klubmesterskaber som afslutning på henholdsvis sommer- og vintersæson.
  • Min. 2 sociale arrangementer (1 vinter og 1 sommer)
  • Sociale arrangementer med andre klubber

Organisering

Arbejdsopgaverne kan organiseres på følgende måde:

  • Der bør fra årets start fastlægges, hvilke aktiviteter og arrangementer der ønskes gennemført i løbet af året.
  • Der udvælges det antal aktiviteter, som udvalget har ressourcer til at gennemføre.