Motionistudvalg

Jens Bastrup jens.bastrup@hotmail.com 27 90 90 51
 Ole Graversen  ole_graversen@stofanet.dk  20 42 78 21
 Lene Hauge  lene.w.hauge@gmail.com  20 48 87 04
 Klaus Moth  klaus.moth@leaneco.dk  40 51 58 30
 Else Letort  el@kolding-gym.dk  29 87 66 56

 

Formål

Udvalgets formål er at igangsætte og følge op på motionistaktiviteter samt tiltrække nye motionister til Kolding Tennis Klub.

Aktiviteter

Følgende aktiviteter bør tilbydes i løbet af året:

  • Arrangerer klubmesterskaber som afslutning på sommersæsonen.
  • Min. 2 sociale arrangementer (1 vinter og 1 sommer)
  • Sociale arrangementer med andre klubber

Organisering

Arbejdsopgaverne kan organiseres på følgende måde:

  • Der bør fra årets start fastlægges, hvilke aktiviteter og arrangementer der ønskes gennemført i løbet af året.
  • Der udvælges det antal aktiviteter, som udvalget har ressourcer til at gennemføre.