Generalforsamling – torsdag d. 7.april 2022 kl. 19:00

04-03-2022

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kolding Tennisklub med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag – skriftligt til formanden senest d. 24. marts
 6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 • Formand Lene Hauge (modtager genvalg)
 • Else Letort (modtager genvalg)
 • Jens Hastrup (modtager genvalg)
 • Susanne Clausen (modtager ikke genvalg)
 1. Valg af 2 revisorer: Lasse Skov modtager genvalg
 2.  Evt.

  På bestyrelsen vegne

  Lene Hauge

  Formand