Generalforsamling 2019

30-03-2019

Den 20. marts blev der afholdt generalforsamling i KTK. På sidste års generalforsamling blev Peter Sonnichen valgt for et år, som formand for klubben. Peter blev i år afløst af Lene Hauge. Den resterende del af bestyrelsen fortsætter.

Fra klubben skal der lyde et stort tak til Peter, som endnu en gang har ydet en stor indsats for KTK. Formandens beretning kan læses i linket herunder.

Formandsberetning generalforsamlingen 2019