Mindeord over Kurt Langeberg

21-10-2020

Et mangeårigt skattet medlem af Kolding Tennis Klub er død. Kurt kom i klubben i mange år og deltog på en god og rar måde i klubbens liv. I en del år omkring årtusindskiftet var han i klubbens bestyrelse. Det var lige efter, at klubben var flyttet til Bramdrup Skovvej. Kurt lavede et stort arbejde bl.a. med medlemsregistrering og kontakten til Globus Data for at få det EDB-mæssige til at køre. Der blev lavet en ordning, så medlemmerne kunne booke baner hjemmefra med deres telefon.

År 2005 blev han hædret med Jyllands Tennis Unions fortjenstnål.

I mange år var han tovholder for motionsonsdagsklubben både sommer og vinter.

I de senere år kunne Kurt pga. sygdom ikke mere spille tennis.

Tak for din store indsats for klubben.

På tennisklubbens vegne

Peter Sonnichsen