Indendørs baner kan nu reserveres i sommersæsonen.

27-06-2017

Bestyrelsen har besluttet at åbne op for, at alle sommer- og helårsmedlemmer kan tilkøbe et kontingent, som giver adgang til at reservere indendørs baner i resten af sommersæsonen 2017.

Kontingentet koster 200 kr. og købes via hjemmesiden (klik på ‘Banebooking’, ‘Dine klip/medlemskaber’, og vælg herefter kontingenttypen ‘Sommerkontingent – Indendørs baner’). Når kontingentet er betalt, kan der reserveres bane i tennishallen til samme banepriser og tilsvarende vilkår som i vintersæsonen. NB! Alle på banen skal have købt et ‘Sommerkontingent – Indendørs baner’.

VIGTIGT! Banebelægningen i tennishallen bliver ødelagt, hvis der kommer grus på banerne, så følgende retningslinjer skal overholdes:

  1. Der må IKKE anvendes sko, som er brugt på banerne udendørs (heller ikke selv om de bankes, børstes eller skyldes med vand).
  2. Der må IKKE anvendes bolde, som har været brugt på gruset uden for.
  3. Hvis der konstateres grus på en reserveret bane, skal man booke en ny bane og sende besked til info@koldingtennis.dk hvorefter banelejen refunderes.

Hvis der gentagne gange over længere tid forefindes grus på banerne, forbeholder bestyrelsen sig ret til at lukke ned for indendørs banerne inden kontingentperiodens udløb (15/9) uden kompensation for de berørte medlemmer.