Generalforsamling 2021

26-05-2021

Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19:00 i ketchercenterets cafeteria

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kolding Tennisklub med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Fremlæggelse af budget.
  5. Indkomne forslag – skriftligt til formanden senest 26. maj
  6. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er

 – Kasserer Laura Biagotti (modtager ikke genvalg)

– Kaj Pedersen (modtager ikke genvalg)

-Søren Jensen (modtager ikke genvalg)

7. Valg af revisorer:

8. Evt

 

På bestyrelsens vegne

Lene Hauge

Formand