Generalforsamling

08-03-2024

Generalforsamling 2024 i KTK afholdes i Ketchercenterets cafeteria den 4. april kl. 19:00.

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kolding Tennisklub med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Indkomne forslag – skriftligt til formanden senest 28. marts
  6. Valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

          På valg er      1) Lene Hauge (modtager genvalg)

                                    2) Else Letort (modtager genvalg)

                                    3) Jens Hastrup (modtager genvalg)

  1. Valg af revisorer: Lasse Skov og Kaj Pedersen modtager genvalg
  2. Evt.

 

På bestyrelsen vegne

Lene Hauge

Formand

formand@koldingtennis.dk