Gæstespil

Du er meget velkommen til at spille som gæst i Kolding Tennis Klub med et eller flere af KTKs medlemmer eller med en anden gæstespiller. Bookning ved henvendelse i cafeteriet eller via koldingtennis.dk på følgende måde:

Klik på ‘Banebooking/Betaling’ og udfyld en medlemsprofil (under ‘Bliv medlem’). Gå videre til ‘Banebooking’ og vælg den ønskede banetime. Systemet vil herefter registrere at en gæst (eller “medlem” uden betalt kontingent) booker en bane, og der beregnes gæstepris for banen (se priser herunder). Banereservationen afsluttes ved betaling med dankort.

Priser

Udendørs koster en gæste-banetime kr. 150,- pr. Spiller du med et medlem af KTK, betales der kun kr. 75,-. Indendørs er prisen for en banetime bestemt af det tidsrum du ønsker at spille i. Priserne for de forskellige timer kan ses under menupunktet ‘Banepriser’ her. Som det ses af oversigten, betaler gæster indendørs 50,- kr. oven i gældende banetimepris.

Regler for brug af banerne

Udendørs

Udendørs må du gå ind på banen 5 minutter før timen begynder, for at gøre dem der spiller opmærksomme på, at de skal påbegynde klargøring af banen (fejning af banen + fejning af linjer). Skal banen vandes, foretages det af de nye spillere. Banen og linjer fejes i de sidste 5 minutter af timen, således at en effektiv banetime er 55 minutter. OBS! Det er kun tilladt at spille på grusbanerne med tennissko.

 

Indendørs

Du må gå ind på den reserverede bane når uret i hallen viser hel. Hvis der ikke er nogen på banen, må du først gå ind på den reserverede bane når lyset på banen tændes. Ved tvivl om timens længde, er det uret i hallen, der er gældende. OBS! Indendørs må der kun spilles med indendørs sko og ikke sko, som man har spillet med på grusbanerne. Desuden må der ikke spilles med bolde, som tidligere er brugt på grusbanerne.